Välkommen till Rbok för Nora kommun 

Här kan du ta del av Nora kommuns tjänster till exempel boka lokaler, hyra båtplatser eller ansöka om föreningsbidrag. 

Vid frågor angående hyra av lokal, kontakta bokalokal@nora.se 

Vid frågor angående hyra av båtplatser, kontakta batplatser@nora.se 

Vid frågor angående bidragsansökningar, kontakta fritid@nora.se 

Nora kommuns växel: 0587-810 00

Behandling av personuppgifter - Nora kommun